منشور اخلاقی دانشکده پیراپزشکی

ما اساتید ، کارکنان و دانشجویان این دانشکده به عنوان بخشی از جامعه پویای علمی کشور با هدف ارتقای تعلیم و تعلم توسعه پژوهش اعتلای فرهنگ و بهداشت همچنین تکریم ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتاست به اصول اعتقادی زیر هم پیمان و استوار خواهیم بود .
1- خدا محوری
ما معتقدیم عبودیت تهذیب نفس و تربیت انسانی محور اصلی توسعه و رشد بشریت بوده و رستگاری و سعادت را در قرب الی الله میدانیم .
2- خدمت به دانشجویان و دانش پژوهان
ما آموزش و پرورش و پاسخگویی به نیازهای دانشجویان را تکلیف الهی و وظیفه قانونی و انسانی خود می دانیم تا از این راه سطح علمی - پژوهشی دانشجویان را ارتقاء یابد . آموزش ما مزین به اصول مشتری مداری ، جامعیت ، به روز بودن نظم ، رافت اسلامی ، آینده نگری ، خلاقیت و نوآوری خواهد بود .
3- کار گروهی برای سعادت همگانی
ما حفظ وحدت و تمسک به خردجمعی و مشارکت همگانی در فضای سرشار از اعتماد را منشاء پیروزمندی و توفیق سازمانی می دانیم .
4- امانت داری
امانت و انصاف در همه برخوردها موجب مباهات بوده و شایسته سالاری بر مبنای عدالت همیشه نصب العین ما خواهد بود .
5- کوشش خستگی ناپذیر
همه ما تلاش پیوسته برای بهتر کردن عملکرد شخصی و سازمانی به منظور تحقق بخشیدن به رسالت دانشکده و صیانت از سلامت جسم و روان دانشجویان ، همچنین ارتقای علم و دانش و پژوهش و عهده دار شدن سهمی از ارتقای بهداشت جامعه خواهیم داشت . ( ما به هیچ چیز کمتر از بهترین بودن در انجام هر کار رضایت نخواهیم داد )
6- احترام و فروتنی
تلاش می کنیم در برابر دیگران علی الخصوص نسل جوان ، صمیمی ، مهربان و فروتن بوده حقوق و نیازهای آنان را محترم بشماریم .
7- قانون مداری
ما پیروی از قانون و سازگار ساختن اندیشه و عمل با اواع در حال تحول و دگرگونی جهان همچنین بهبود مستمر و ارتقای بهره در حوزه های آموزشی ، پژوهشی و بهداشتی را سرلوحه ذهن خود قرار داده تا این راه در همه کوشش ها پیشرفت و کامیابی تدریچی ولی پیوسته پدید آید .
8- قدرشناسی در برابر نعمت ها
ما همواره در برابر همه نعمت ها و خوبی ها شکرگذار خداوند بوده تا از این راه زندگی در سلامت ، صلح و شادمانی ادامه یابد و ایران اسلامی سرافراز و الگویی برتر برای جهانیان باشد .

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

   1395/9/6 17:55