ثبت نام وام وزارت علوم نیمسال دوم ( بهمن ماه ) 96-95
دانشجويان متقاضي وام وزارت علوم نیمسال دوم سال تحصيلي 96-95 جهت ثبت درخواست  وام می توانند از تاريخ 6 دی ماه 95 تا تاریخ 30 دی ماه 95  به آدرس  http://bpswf.ir  مراجعه و پس از ثبت درخواست خود درصورتیکه تاکنون تعهدنامه محضری به صندوق رفاه ارائه نداده باشند  فرمهای مربوطه را از انتشارات دانشگاه یا از سایت دانشگاه به آدرس iaularestan.ac.ir  حوزه های سازمانی معاونت اداری مالی- پیوندها  دانلود ( دریافت فرم ) و پس ازدریافت فرم شماره3-20-21، تکميل و مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي ودريافت تعهدنامه محضري به واحد صندوق رفاه دانشجويان تحويل نمايند.
توجه: دانشجویان میهمان شامل این وام نمی گردند .

مدارک لازم: 1- تکميل فرمهاي مربوطه 2- مراجعه به دفتر اسناد رسمي به همراه ضامن کارمند ودريافت تعهدنامه محضري 3-فتوكپي پشت و روي كارت ملي ضامن و وام گيرنده4-تلفن ثابت و همراه ضامن و وام گيرنده 5-آدرس كامل محل سكونت-كدپستي وام گيرنده وآدرس كامل  محل سكونت دائم-كدپستي ضامن و آدرس محل كارضامن    
توجه:  باتوجه به اينكه ثبت اطلاعات دانشجويان در سايت وزارت علوم منوط به ثبت كامل آدرس محل كار ضامن آدرس كامل محل سكونت دائم وام گيرنده وضامن كدپستي تلفن ثابت باپيش شماره شهرستان وتلفن همراه طرفين مي باشد لذا به  دانشجوياني كه مدارك آنان داراي  هريك از نواقص فوق الذكر باشد وام تعلق نمي گيرد.
                                                          
*دانشجوياني که در ترمهاي قبل فرم تعهد محضري به صندوق رفاه  تحويل داد اند نياز به اخذ تعهدنامه محضري مجدد نمي باشد. (ثبت درخواست جهت وام وزارت علوم در ترمهاي مجاز براي كليه دانشجويان متقاضي وام در زمان تعيين شده  الزامي است)                                                                                                                                                                                                                                                      
وام شهريه در نيمسال دوم سال تحصيلي  96-95 به دانشجوياني تعلق مي گيرد که ضمن تکميل فرمهاي مربوطه داراي شرايط ذيل باشند:
-     دانشجويان دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد و دكترا ورودي نيمسال اول سال تحصيلي 1394 به بعد
-     دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته ورودي نيمسال اول 1392 به بعد
*دانشجويان کارداني و کارشناسي ناپيوسته4 نيمسال(حداكثر3بار) و کارشناسي ارشد ودكترا 3 نيمسال اول (حداكثر 3 بار )و دانشجويان کارشناسي پيوسته در 8 نيمسال اول( حداكثر6 بار) مجازند از وام وزارت علوم صندوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند.
كارمزد وام 04/0مي باشد كه درصورتیکه درسنوات مجاز بتوانند فارغ التحصيل شوند 10 درصد كل وام توسط وزارت علوم اخذ مي شود ومابقي 9 ماه بعداز فراغت از تحصيل ومشمولان بعد از خدمت سربازي بصورت اقساطي ازآنان دريافت خواهد شد .
   1395/10/5 08:42