آزمون جامع پرستاری OSCE

برگزاری آزمون جامع پرستاری ( OSCE ) جهت دانشجویان پرستاری ورودی 93 در تاریخ 23 و 24 تیرماه 1397 برگزار می گردد .

   1397/4/19 11:17